Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejsza strona została stworzona z możliwie najwyższą starannością, przy czym Indufinish dąży do udzielania prawidłowych i aktualnych informacji. Firma Indufinish nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie. W razie pytań odnośnie zawartości tej strony, prosimy o kontakt z nami. Indufinish zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mające związek z używaniem tej strony lub z chwilową niemożnością odwiedzenia jej. Indufinish nie jest odpowiedzialna za zawartość umieszczaną na innych stronach internetowych, na które ona przekierowuje lub które przekierowują na nią.

Prawa autorskie
Indufinish zastrzega sobie prawa autorskie do tej strony. Całkowite lub częściowe przejmowanie i/lub rozprzestrzenianie informacji pochodzących z tej strony, w jakikolwiek sposób, jest dozwolone wyłącznie przy jednoczesnym wyraźnym podaniu ich źródeł.

Malowanie proszkowe

Malowanie elektroforetyczne

Galwanotechnika

Film prezentacyjny

Indufinish b.v. | Willem Barentszstraat 5 | 7825 VZ Emmen | The Netherlands | +31 (0) 591 630 003 | info@indufinish.com